Tampere Filharmonia
  • englanti
  • Suomi

Ulla Piispanen

Laulaja

Ulla Piispanen on pitkänlinjan lastenmusiikin ammattilainen. Hän on toiminut varhaisiän musiikkikasvattajana ja kouluttajana niin kotimaassa kuin ulkomailla. Piispanen on julkaissut myös varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogista materiaalia.