Culture Up -hankkeella edistetään Pirkanmaan kansainvälistä ja alueellista kulttuuriyhteistyötä

Tampereen taidemuseo ja Sastamalan Opisto ovat yhteistyökumppaneina mukana tanskalaisvetoisessa kulttuurihankkeessa. Tampereelta hankkeeseen osallistuu myös Tampere Filharmonia. Tavoitteena on selvittää, kuinka kunnat ja yhteisöt voivat tukea kulttuuri- ja taidealojen innovaatioita ja toimintaa, ja kuinka voitaisiin ylläpitää vilkasta kulttuurielämää myös kaupunkien ulkopuolella. Culture up -hankkeessa kartoitetaan lisäksi suurten kaupunkien kulttuuri-instituutioiden mahdollisia rooleja kaupunkia ympäröivän alueen kulttuurityön tukemisessa.

Hanke mahdollistaa tutustumisvierailut viiden maan kulttuuritoimijoiden välillä. Osallistujat ovat pienten kaupunkien ja maaseutualueiden kulttuuritoimijoita ja yhdistysten tai kuntien kulttuurilaitosten edustajia. Osaamisen ja näkemysten jakamisesta hyötyvät osallistujien lähiyhteisöt, kunnat ja niissä toimivat kulttuurilaitokset. Toimijoita viidestä maasta yhdistävä yhteistyöhanke on saanut runsaan 100 000 euron rahoituksen Euroopan unionin Erasmus+-ohjelmasta.

Kulttuuripääkaupunkitoiminnan parhaat käytännöt jatkojalostettavina

Kansainvälisen hankkeen yhteistyökumppaneita on yhteensä yhdeksän ja ne tulevat Suomen ja Tanskan lisäksi Irlannista, Hollannista ja Serbiasta. Kaikki mukana olevat tahot ovat tai ovat olleet mukana Euroopan kulttuuripääkaupunkitoiminnassa. Tampere ja Sastamala hakevat hankkeesta hyötyjä Pirkanmaan alueen kulttuuriyhteistyön kehittämiseen.

Hanketta koordinoi Tanskan Ringkøbing-Skjernin kunta, joka oli yksi aktiivisimmista toimijoista ympäristökuntien yhteistyössä Aarhusin kulttuuripääkaupunkivuonna 2017 ja on ollut aktiivinen edelleen kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen alueellisissa ja eurooppalaisissa kulttuuriverkostoissa ja yhteistyössä. Kunta on hyötynyt merkittävästi kansainvälisistä hankkeista sekä kulttuuripolitiikasta, jossa on keskitytty kansainvälisten suhteiden edistämiseen kulttuurityössä. Aarhusin kulttuuripääkaupunkihankkeessa ympäröivät 19 kuntaa loivat yhteisen alueellisen kulttuurifoorumin ja verkoston, European Region of Culturen.

Yhteistyökumppanit tapaavat Suomessa marraskuussa 2022

Hanke käynnistyi koronavuonna virtuaalisilla tapaamisilla. Vuosina 2021 ja 2022 kukin maa isännöi vuorollaan yhteisiä tapaamisia. Tanskassa osallistujat tapaavat 11.–15.10.2021. Toukokuussa 2022 Serbian Novi Sadin ollessa Euroopan kulttuuripääkaupunki, hankkeen tapaamisen isäntänä toimii Rumenkan kulttuurikeskus. Kesäkuussa osallistujat suuntaavat Hollantiin ja lokakuussa Irlantiin. Hankkeen viimeinen, tulokset yhteen kokoava tapaaminen järjestetään Suomessa Sastamalassa ja Tampereella marraskuussa 2022.

Lisätietoa hankkeesta https://culture-up.rksk.dk/

Sini-Mari Lepistö, rehtori, Sastamalan Opisto ja musiikkiopisto, puh. 040 631 5243, sini-mari.lepisto@sastamala.fi

Janne Kauppinen, museoamanuenssi, Tampereen taidemuseo, puh. 041 730 2979, janne.m.kauppinen@tampere.fi

Aino Holma, markkinointiassistentti, Tampere Filharmonia, puh. 050 388 7144, aino.holma@tampere.fi