Tampere Filharmonian konserteissa kävijöistä lähes jokainen suosittelisi

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n jäsenorkesterien toteuttaman kävijätutkimuksen perusteella suomalaisilla orkestereilla on tyytyväistä yleisöä. Tampere Filharmonian tuloksista erottuvat vahva kokemus vakioasiakkuudesta ja korkea sitoutuminen seudun omaan orkesteriin.

Keväällä 2023 toteutetun valtakunnallisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomessa orkesterikonserttien vakiokävijöiden sitoutuneisuus on pandemia-ajankin jälkeen huippuluokkaa. Kun koko maan orkesterien suositteluindeksin keskiarvo on 96 prosenttia, Tampereella lukema nousee vielä kaksi prosenttiyksikköä korkeammaksi: Tampere Filharmonian konserttikävijöistä jopa 98 prosenttia voisi oman kokemuksensa perusteella suositella tai on jo suositellut orkesterin konserttia.

Myös omistautuminen tutulle orkesterille on Tampereen seudulla hieman korkeammalla tasolla kuin kansallisesti. Tampere Filharmonian tutkimukseen vastanneista, yli 18-vuotiaista konserttikävijöistä 84 prosenttia kokee olevansa orkesterin vakioasiakas. Vastaajista noin puolet ilmoittaa olevansa tällä hetkellä tai olleensa joskus kausikorttiasiakas. Tämän perusteella Tampere Filharmonian vakioasiakaskunta ulottuu kausikorttiasiakkaita laajemmaksi.

Tutkimuksen mukaan kokemus vakioasiakkuudesta, aikaisempi osallistuminen tai erityinen kiinnostus orkesteria kohtaan innostavat eniten lähtemään Tampere Filharmonian konserttiin. Seuraavaksi eniten konserttivierailuun vaikuttavat ohjelmisto, solisti tai kapellimestari.

Vastaajien mielestä innostava konserttielämys syntyy ennen kaikkea esityksen laadusta (85 %), rentoutumisesta ja arjesta irtaantumisesta (64 %), sekä innostavasta kokemuksesta (57 %). Lisäksi 41 prosenttia Tampere Filharmonian konserteissa kävijöistä koki viihtyisän miljöön merkitykselliseksi konserttielämykselle. Tulokset noudattelevat kansallisen tutkimuksen tuloksia.

Tampere Filharmonian konserttien saavutettavuus, esteettömyys ja turvallisuus arvioidaan erinomaisiksi (keskiarvo 6,3 asteikolla 1 – 7). Konserttiin kohdistuvat yleisön ennakko-odotukset ovat yleisesti korkeat (5,6 asteikolla 1 – 7), ja keskiarvolla 6,3 ne selvästi myös täyttyvät ja ylittyvät.

Tampereella livekokemus voittaa verkkokonsertin ja lippujen hintataso koetaan sopivaksi

Edellinen orkesterien kävijätutkimus toteutettiin vuonna 2018, ennen koronaviruspandemiaa. Kevään 2023 tutkimuksen perusteella vallitseva maailmantilanne ei ole merkittävästi vaikuttanut konsertissä kävijöiden lipunoston ajankohtaan. Vain noin 13 prosenttia Tampere Filharmonian yleisöstä tekee päätöksen konserttivierailusta myöhemmin kuin ennen. Suurin osa eli 82 prosenttia ostaa lipun aiemmin kuin viikkoa ennen konserttia, ja noin puolet tekee sen heti, kun kausiesite on julkaistu.

Tutkimuksesta selviää myös, että 84 prosenttia Tampere Filharmonian konserttien kävijöistä piti lipun hintaa sopivana tai edullisena. Valtaosa vastaajista (88 %) kertoo ostavansa lipun itse tai saaneensa sen perheenjäseneltä.

Kansallisen tutkimuksen mukaan 46 prosenttia vastaajista oli katsonut ja kuunnellut orkestereiden verkkokonsertteja. Tampere Filharmonian konserttikävijöistä 92 prosenttia olisi kuitenkin lähtenyt paikan päälle, vaikka sama konsertti olisi esitetty verkossa. Kansallisen tutkimuksen tulosten perusteella verkkokonserttien ja tallenteiden tarjoamista silti suositellaan orkestereille väylänä tavoittaa uusia yleisöjä, ja erityisesti niitä, jotka eivät pääse osallistumaan konsertteihin fyysisesti.

Klassisen musiikin konserteissa kävijät nauttivat kulttuurista monipuolisesti. Kaksi kolmasosaa (66 %) Tampere Filharmonian kävijäkyselyn vastaajista ilmoittaa tulevansa Tampereelle nimenomaan konsertin takia. Konserttien lisäksi heitä kiinnostavat mm. kirjastot, taidenäyttelyt, museot ja teatteri.

Lähes jokainen (97 % vastaajista) kertoo jatkavansa Tampere Filharmonian konserteissa käymistä ja 98 prosenttia kävijöistä on jo suositellut tai voisi oman kokemuksensa perusteella suositella orkesterin konserttia myös muille.

Lisätietoja

Suomen sinfoniaorkesterien tilaamaan tutkimukseen maalis-huhtikuussa 2023 osallistui 21 orkesteria ympäri Suomen. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa. Kansallisesti vastauksia saatiin yhteensä 4336 kappaletta. Kävijätutkimuksen rinnalla toteutettiin ei-kävijöiden tutkimus nettipaneelina. Kansallisen kävijätutkimuksen tuloksiin voi tutustua tästä. Tampere Filharmonia oli mukana tutkimuksessa ja sen konserttikävijöiltä vastauksia saatiin 306 kappaletta (2018: 289 ja 2015: 261).